Головна » Статті » з суспільних та гуманітарних наук

Українська мова

Підручники та навчальні посібники з української мови

Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – 2-е вид. виправл., доповн. та переробл. – К. : Арій, 2008. – 384 с.
Посібник системно охопив усі аспекти мовлення від звукового оформлення слова до синтакси. Теоретичний матеріал подано у вигляді схем, особливу увагу зосереджено на складних випадках правопису найуживаніших у повсякденні слів і словосполучень. Матеріал рубрик «Синонімічне багатство української мови», « Особливості слововживання » сприятиме підвищенню культури мовлення.

Переглянути


В. Л. Красюк  Ділова українська мова  Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене і доповненеУ посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні правила.                                     Практичні вправи та завдання допоможуть систематизувати, поглибити та перевірити  знання, набуті в процесі вивчення курсу . Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Може бути корисним організаторам навчання персоналу, практичним працівникам.    

Переглянути   Завантажити

Берегова Г.Д. Ділова українська мова: Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2004

Пропоновані матеріали призначені для студентів усіх спеціальностей аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з курсу ділової української мови, що передбачає узагальнення та систематизацію знань із предмета за трьома модулями: „Основні мовні та мовленнєві поняття”, „Писемне ділове мовлення”, Усне ділове мовлення”. Кожен модуль розподілено на окремі лекції, які доповнюються завданнями та запитаннями для самоконтролю.

Переглянути   Завантажити

  • Література інших авторів з даної теми знаходиться у локальній мережі навчального закладу і доступна для роботи в комп'ютерних класах та читальному залі бібліотеки.

 

За детальною інформацією звертатися до бібліотекаря.

Категорія: з суспільних та гуманітарних наук | Додав: Bibliotekar (07.01.2014)
Переглядів: 185